Eide var heldig og fikk tatt et bilde av den fjonge fuglen, før den tok vingene fatt og fløy lenger inn mot Kovavatnet.

Veterinær Martin Person, forteller at han ikke tidligere har hørt om observasjoner av fasan på Hitra, men at det imidlertid lever en liten vill bestand av arten på Frøya. Fasan er ikke en fugl som klarer seg spesielt godt på vinteren, og er ofte avhengig av tilleggsforing for å klare seg mot snø og skare.

-Det blir spennende å se om dette kun er et rømt engangstilfelle, eller om det er en bestand som prøver å etablere seg her ute, oppsummerer veterinæren engasjert.