Uværet “Berit” kan forårsake unormalt store bevegelser ioppdrettsanleggene. Anleggene skal tåle å ligge på lokaliteten, men førforventede uværsbelastninger er det likevel fornuftig å gå ekstra nøye overanlegget, skriver fiskeridirektoret på sin nettside.

Direktoratet ber oppdretterne sjekke forslanger, forankringer, nøter ogflytekrager og at det ikke ligger løst utstyr på anlegget, for å være sikre påat alt er sikret før stormen.