De omfattende og komplekse endringene som nå skjer i havet, gjør at det er viktigere enn noen gang å kontrollere de andre faktorene som påvirker sjøfugl negativt, som for eksempel fiskerier, oljeforurensning, miljøgifter og jakt. Det er rådet fra en ekspertgruppe som for en drøy uke siden var samlet på Færøyene. Ekspertgruppen har diskutert situasjonen for sjøfuglene i Nordøst-Atlanteren, og er spesielt bekymret over utviklingen som har vært registrert i den sørlige delen av dette havområdet fra Island til Nordsjøen.

Arter som havhest, krykkje, rødnebbterne, lomvi og lunde er under sterkt press i et stort område som strekker seg fra Island i vest, via Færøyene og Skottland til Norge i øst. Gjennom de fire siste hekkesesongene har matmangelen ført til kollaps i ungeproduksjonen. Over tid kan dette bety alvorlig nedgang i bestandene.

Les hele saken på sidene til

Direktoratet for natyrforvaltning