– Vi inviterer Kvenværingene for å redegjøre for hva som har skjedd i prosessen etter vedtaket, hvor vi står nå og hva som skjer fremover. Det er også en invitasjon til lokalbefolkningen fra oss til å fortelle hvordan de tenker seg at fremtiden skal bli, forteller Haugen til Hitra-Frøya.

Klar til debatt

En av de som har tenkt å utfordre kommunen på vedtaket er Ingar Helsø. – Vi vil prøve å få politikerne til å omgjøre vedtaket slik at Kvenvær omsorgsenter blir omgjort fra nivå 1 til nivå 2. Nivå 1 betyr så godt som nedleggelse. Det er mulig å drive omsorgsenteret med overskudd dersom vi får fullt belegg. Til nå har det bare vært halvt belegg, til tross for at mange har søkt om plass. Vi skal minne politikerne på at de må lese partiprogrammene sine slik at de husker hva de ble valgt inn på. Jeg mener at de har forsømt seg, mener Helsø.