Opprørt over å måtte betale for sitt eget gravsted