Edgar Paulsen framførte utdrag av sin konsert med kjente sanger av og historier om den kjente artisten Jim Reeves på lørdagens formiddagskonsert i Frivilligsentralens lokaler i Fillan.