De innrapporterte lusetallene på Barentswatch viser at det i store deler av Sør-Trøndelag har store utfordringer med lakselus. Nå tømmes store områder med fisk, i følge iLaks.no

– Trøndelag er ikke et ensartet område. Nord-Trøndelag er rimelig akseptabel så lagt i størstedelen av fylket. I Sør-Trøndelag er situasjonen mer utfordrende,og det er  spesielt i områder med vesentlig stor slakteklar fisk, forteller Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet til iLaks.

Han peker spesielt på området rundt Frøya i Sør-Trøndelag, hvor det er mange enkelt lokaliteter med for høye luseverdier.

Mye lus: De røde prikkene viser hvor mange anlegg som overskred lusegrensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus i uke 35. Men det er flere anlegg som har mye luselarver som kan utvikle seg til kjønnsmoden hunnlus.

Har økt tilsynsinnsatsen

– Ut fra de registreringene vi har gjort i området,  gjennomførte vi i forrige uke en økt tilsynsinnsats opp mot de ulike områdene i Sør-Trøndelag for ikke å bare basere oss på de innrapporterte tallene for oppdretterne. Mattilsynet har ønsket å basere sine vurderinger også på funn i feltet. Det er derfor blitt foretatt ekstra tellinger og observasjoner av våre inspektører. Dette har blitt gjennomført både på mottakene på slakteriene samt at det er gjennomført telling og inspeksjon på lokalitetene, forteller Knudsen.

Etter dette arbeidet sitter de igjen med et bilde av at det er flere selskap og lokaliteter som har uakseptable mengder med lus.

Innkalt til hastemøte

– Noen selskap og enkelte lokaliteter klarer seg relativt greit, men noen klarer seg ikke greit. På bakgrunn av dette har vi meldt i fra til de ulike aktørene at vi kan starte et tradisjonelt forvaltningsløp med enkelte vedtak om lusebekjempelse, men bemerket at det er en fare for å kaste bort tiden. Situasjonen trenger raskest mulig å komme over i tiltak som er effektive for hele området som sådan, og ikke bare på de enkelte lokalitetene, forteller Knudsen.

Det ble derfor  innkalt til hastemøte denne uken for å gå gjennom situasjonen sammen med aktørene for å enes om en felles virkelighetsoppfatning.

Kan få eksplosjon av lus

–  Der ba vi selskapene presentere statusoversikt, både over egen lusetall, biomassetall og de videre slakteplanene fremover. I motsetning til enkelte tidligere år, så gikk det veldig greit å komme frem til en felles løsning. Man innså at i et spesielt område rundt Frøya er det helt nødvendig å få opp mye fisk på kort tid. Ikke fordi det på alle lokaliteter er alarmerende lusetall, men fordi ungstadiene av lus er så sterk at det bare er et spørsmål om tid før man vil få en eksplosjon av lus i området, forteller Knudsen til iLaks.

Oppdretterne i området har derfor startet forsert utslakting. Det jobbes to skift på slakteriene, og de slakter også på lørdager.

– Jeg føler vi har god forståelse på hvorfor vi gjennomfører dette, og oppdretterne er med oss og samarbeider bedre enn det vi har sett tidligere år, slår Knudsen fast.