- Det er stor skogbrannfare i Trøndelag. Årsaken er lite nedbør over lengre tid. På Oppdal og Hitra er skogbrannfaren meget stor, melder Meteorologisk Institutt i dag.

Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet.

- Skogbrannfaren beregnes for et gitt sted og er derfor ikke alltid representativ for et større omkringliggende område. Pass særlig på dersom det er varslet stor eller meget stor skogbrannfare (større enn 40), skriver instituttet. Og for Oppdal og Hitra ligger varselet i dag på rødt, som betyr meget stor brannfare.