Frøyatunnelen er åpnet igjen, etter at den ble stengt kl.14.57 på grunn av en buss med motorhavari.

I følge veitrafikksentralens operatør, ble tunnelen åpnet 16.14.

Bussen måtte slepes ut av tunnelen med bergingsbil, og passasjerene måtte hentes med annen transport.