- Jeg er imponert og håper på flere gode tur-år for Frøya turlag

foto