Mattilsynet gikk i midten av august ut og advarte mot å spise innmat/ brunkjøtt fra krabber tatt på Trøndelagskysten. Årsaken var at algegiften PSP Paralytic Shellfish Poisoning forårsaket lammelser.

Det var ikke funnet PSP i klokjøttet på krabbene, så disse kunne trygt spises.

Nye prøver

Nå har Mattilsynet gjort nye prøver  av innmaten. Resulatene fra krabbe fra Smøla, Fosen og Hitra viser det nå tilrådelig å spise både innmat og klokjøtt av krabben igjen fra denne regionen.

I Frøya regionen er også konsentrasjonen av algegift i krabbe på vei ned, men fremdeles for høyt til at Mattilsynet vil anbefale konsum av innmat.

Prikking og nummenhet

Oppkonsentrering av algetoksiner i krabbe skjer ved at krabber spiser skjell med innhold av algegifter. Det er først og fremst i taskekrabbens brunmat algegifter kan forekomme, og det er kjent at mennesker har blitt forgiftet etter å ha spist krabber med høy algetoksinkonsentrasjon.

Ved PSP er de første symptomene prikking og nummenhet i lepper og munn på grunn av lokalt opptak av PSP-toksiner. Ved alvorlige forgiftninger opptrer lammelser i muskler, og når dette skjer med respirasjonsorganene kan dødsfall forekomme.

I sommer har spesielt PSP forårsaket anbefalingen “ikke spis skjell” flere steder langs kysten, men spesielt i Hitra Frøya regionen. Det kan ta lang tid for både skjell og krabbene å kvitte seg med giften. Det kan derfor være giftstoffer i sjømat  lenge etter at algene har forsvunnet fra vannet," forteller Mattilsynet i en pressemelding mandag ettermiddag.

NB: Krabber som omsettes kommersielt skal være kontrollert, og dermed trygt å spise.