Hitra sykehjem i Fillan har fått nye helsefagarbeider-lærlinger. Disse skal gjennom et toårig lærlingeløp. De begynner på bomiljø 1, 2 og 3, og vil etter hvert gå deler av lærlingetiden i hjemmebaserte tjenester.

Sittende fra venstre: Rose Mari Fløan og veileder Jorun Glørstad.

Stående fra venstre: Nytilsatt faglig veileder for helsefagarbeider-lærlingene, Malin- Miriam Monsø, lærlingene Victoria Akseth og Tea Tettli Reksen, veileder May Iren Inderøy. Veileder Heidi Fjeldberg var ikke tilstede da bildet ble tatt.