Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag overvåket i fjor 196 vassdrag.

I 154 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert til å være lavt til moderat, melder Fiskedirektoratet.

Antall elver som inngår i overvåkingsprogrammet har økt hvert år fra 140 i 2014 til 196 i 2016. Det er flest elver med høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i Hordaland og i Troms.

I 24 elver ble det vurdert at innslaget var høyt, mens man i 18 kom til at det ikke var mulig å si om innslaget var over eller under 10 prosent.

Tilsvarende tall fra 2015, da overvåkingsprogrammet omfattet 165 vassdrag, viste at 128 av de undersøkte vassdragene ble vurdert til å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks. 17 ble vurdert til å ha høyt innslag, mens 20 av vassdragene ble vurdert til at man ikke kunne si om innslaget var over eller under 10 prosent.