Hitra og Frøya kommuner har lagt tilrette for at fastboende og påskegjester kan "tyvstarte" årets strandryddeaksjon ved å legge ut avfallssekker rundt omkring i øyregionen.

- Det er lagt ut påskegule avfallssekker rundt omkring på butikker, restauranter/kafeer og andre offentlige samlingssteder, på Hitra, og det kan hentes ut sekker på rådhuset på Frøya. Dette i håp om at både fastboende og kanskje hyttefolk tar i et tak i påska. For mer info om hvor en finner sekker mm., se kommunens hjemmeside, forteller naturforvalter Ida Nesset i Hitra kommune.

På verdensbasis havner årlig rundt 6,4 millioner tonn søppel i havet, og hele 80 prosent kommer trolig fra land.

- Plast er den største miljøtrusselen og utgjør 70 prosent av alt avfall i havet. Plast og annet motstandsdyktig materiale kan bli i havet i hundrevis av år. Plastposer, tomflasker, emballasje og filtersigarettsneiper utgjør en betydelig risiko. 15 prosent av søppelet flyter rundt på havoverflaten, 15 prosent blir skylt i land på våre strender, mens hele 70 prosent synker ned og blir lagret på havbunnen. Forskning viser at tilførsler av søppel til havet vil stige ytterligere med 70 prosent frem mot 2030, forteller hun.

Til tross for at store deler av skjærgården ryddes hver vår av Skjærgårdstjenesten, er det ikke kapasitet til grundig rydding av ilanddrevet avfall. Hitra og Frøya kommuner forbereder nå strandryddeaksjon, der de ber om hjelp av folket og frivilligheten til å være med på ryddedugnaden.

- I første omgang ønskes det en kartlegging av omfanget av marin forsøpling i fjæra rundt omkring, og nå bes alle om å melde inn forsøplede strender, helst selv på holdnorgerent.no. Men hvis en har problemer med å opprette en bruker og få meldt inn, så kan du varsle til Ida.Nesset@hitra.kommune.no eller miljøkonsulent Øyvor Helstad på Frøya på Oyvor.Helstad@froya.kommune.no. Send gjerne med koordinater eller stedsnavn, og bilder, sier Nesset.

Avfallsselskapet HAMOS har produsert opp søppelsekker til bruk i aksjonen. Disse sekkene kan hentes på gjenvinningsstasjonene og på rådhusene på Hitra og Frøya. Når aksjonene er gjennomført kan full sekker leveres på gjenvinningsstasjonene eller på hytterenovasjonspunkt (www.sortere.no),

- Det kan også ordnes med å få satt ut containere i områder der det planlegges større aksjoner med store mengder søppel. En bes da om å ta kontakt med HAMOS. Men disse kan ikke bli stående permanent for da vil de med stor sikkerhet bli fylt opp av annet søppel, sier Nesset og forteller at Handelsstedet Hopsjø har hengt seg på aksjonen, og har satt i gang en søppelstafett der Knarren og Ansnes brygger er utfordret til å bli med og utfordre andre.

- Dette er et positivt tiltak, som kan løfte engasjementet i grendene, sier kommunenes representanter.