Frøyas kommuneregnskap for 2016 viser at det i løpet av året ble betalt ut 259,7 millioner kroner i lønn og sosiale kostnader. Av denne summen var 173,5 utbetaling av fastlønn. 11,9 millioner ble utbetalt til vikarer, 2,5 til ekstrahjelp, 2,7 mill til overtid, og 14,5 til kategorien "annen lønn". Videre er det en egen kategori for lønn vedlikehold på 8,8 millioner kroner. Godtgjørelse til folkevalgte kom i 2016 på 6,5 millioner kroner. De totale sosiale kostnadene kom på 39,1 millioner kroner.

Over 80 prosent av kommunens ansatte er kvinner. Av totalt 444 i faste ansettelsesforhold er 361 kvinner og 83 menn. Antall årsverk er på 345,2.