Bjørn Ivars etterhvert store business startet som en spin-off av en nyetablert fiskecamp

foto