Brannutrykning midt under Toppidrettsveka - flammene slo ut av maskin