Den nye basestasjonen ved Skarsvågen på Frøya har vært i drift siden januar. Men neste torsdag inviteres det til offisiell åpning. Da kan interesserte bli med på en befaring til basen (mobilmasta), og få en orientering fra Netcoms dekningssjef.

Utbyggingen, som har bedret både bredbånd- og mobildekningen på strekningen Flatval til Nordskaget, er finansiert i et samarbeid med Frøya kommune, fylkeskommunen og Netcom.

- Vi ønsker å markere avslutningen av dette samarbeidsprosjektet på denne måten. Vi håper også at brukerne vil benytte anledningen til å gi oss tilbakemeldinger på hvordan det virker, sier Pål Dahlø i Sør-Trøndelag fylkeskommune.