Mangeårig krangel om sti kan ha fått sin avgjørelse