Omgjort til gangbru: Frøya og Dolmøya blir isolert ved sterk vind over Dolmsundet