Har fått 16 henvendelser fra private som tilbyr husrom