Kraftlinjene har ikke tålt de nådeløse vinterstormene. Derfor måtte Kystverket tenke nytt og lage nytt