Diskuterer bruk av 100 millioner til tunnel "som bare vil bli brukt noen ganger i året"