Hitra Høyre hadde sitt første Nominasjonsmøte 13. Juni for nominasjon av 1.kandidat og Høyres Ordførerkandidat.

– Et medlemsmøte med særs godt oppmøte, nominerte enstemmig Sigrid Helene Hanssen som 1. kandidat og dermed Høyres ordførerkandidat ved Kommunevalget høsten 2023, sier Egil Hestnes, leder for nominasjonskomiteen.

Dette var også i samsvar med enstemmig innstilling fra Nominasjonskomiteen.

– Sigrid Helene Hanssen takket for tilliten, og lovte full innsats og engasjement også i tida som ligger foran oss.