Men tross 53 prosent økning vil avgifta fortsatt ligge lavere enn på Hitra.

Frøya kommune har i året som gikk gjort store vannverksinvesteringer, hvorav den største satsingen er vannledning til Froan. Slike investeringer skal være selvfinansierende, det vil si at de tas inn gjennom vannavgifta.

I forslaget til ny gebyr-regulativ foreslår administrasjonen en økning på 10 prosent både for vanlige boliger og for industri, mens hytteeiere må forvente en økning på hele 54 prosent, fra 2310 kroner (eks.mva) til 3537 kroner.

- Det betyr at vi kommer opp på omtrent samme nivå som Hitra, var kommunalsjef Per Gundersens kommenar da tallene ble lagt fram i formannskapets budsjettmøte.

Og forskjellen på gebyrene i de to kommune har faktisk vært så stor at tross den store prosentvise økningen for Frøya, så vil hytte-eiere på Hitra fortsatt måtte betale litt mer. I forslaget til gebyrsatser for 2009 i Hitra kommune foreslås det årlig vannavgift for hytter på 3714 kroner.

Gebyrsatsene vedtas samtidig som kommunestyrene skal behandle sine kommunebudsjetter i desember.

NYSGJERRIG PÅ MER HYTTESTOFF FRA ØYREGIONEN? Vi har en egen seksjon for hyttenyheter.

GÅ TIL HYTTELIV HER