Frøya Senterparti har tatt standpunkt mot den planlagte vindmølleutbyggingen. Lørdag hadde de tatt med en hjemmelaget vindmølle for å illustrere hvor stor den blir i forhold til kjent landemerke på Frøya, på sin valgkamp-stand ved Stjernesenteret.

Vil stoppe utbyggingen

- Så store blir vindmøllene i forhold Slettringen fyr, sier og viser andrekandidat og Titterværing Stian Pachov.

- Når man kjører over myra mot Titran så ser man Slettringen på fem kilometers avstand. Tenk på hvor godt vindmøllene vil synes da. Derfor synes vi det er viktig å synliggjøre hvor store de blir, og bevisstgjøre for folk hva de prøver å sette opp. Hvis det er opp til oss så vil ikke det skje, sier Pachov.

- Men har det noen hensikt å protestere mot utbyggingen?

-  Vil jobbe for å omgjøre vedtaket og vi vil ha en folkeavstemning. Det hadde vært artig å få frem hva folk mener. Da hadde det kanskje ikke vært så attraktivt for utbyggerne å sette opp vindmøllene, mener ordførerkandidat Knut Arne Strømøy.

- Vet hvor store vindmøllene blir

På nabostanden til Høyre har ikke vindmøllene gjort stort inntrykk.

- Jeg vet hvor store vindmøllene blir. Jeg er grunneier i området der vindmøllene skal bygges, og sitter i styret som har forhandlet for grunneierne, og må innrømme at jeg er inhabil til å mene noe om utbyggingen på Frøya. Men på generelt grunnlag mener jeg at vi er nødt til å få et grønt skifte i energibruken, enten ved bruk av vind eller sol. Da kan vi ikke ha det slik at det er greit å bygge ut vindmøller, men bare ikke akkurat her, sier Martin Nilsen, varaordfører, og ordførerkandidat for Høyre.