Frøya kommunale næringsfond har i år fått 770.000 kroner iregionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen. Omtrent samme sum har gått innpå kontoen til næringsfondet i foregående år også, men mye av pengene stårstadig på konto.

- Har godt med midler

- Det var en dødperiode på antall søknader i 2010og 2011, mens det tok seg opp i 2012. De siste tre årene har det hvert år blittigjen penger som er overført til året etter. I 2013 har vi 2,7 millioner kronersom er disponible i næringsfondet, forteller Jon Birger Johnsen, rådgiver fornæringsvirksomhet i Frøya kommune.

Han ønsker at pengene heller skal gå tilnæringsutvikling.

- Vi har godt med midler, så jeg oppfordrer folktil å søke. Folk som er interesserte kan henvende seg til meg eller TrønderskKystkompetanse, som er behjelpelig med å utforme søknaden, sier Johnsen.

Mykere retningslinjer

- Det er mye forskjellig man kan søke på. Ententil oppstartsinvesteringer til en ny bedrift, eller om noen har enforretningside de har lyst til å prøve ut. Det stilles en del krav tilsøknadene, men retningslinjene for å søke har blitt mindre firkantete enn devar tidligere, sier Johnsen.

I 2012 var det åtte søknader til næringsfondet, ogfem av søknadene ble innvilget. I år kan det bli enda flere.

- Vi har mottatt 4-5 søknader hittil i år, så detser bra ut. Men jeg håper enda flere vil søke, sier Johnsen.