Det settes en foreløpig økonomisk rammet for prosjektet til 32,9 millioner kroner.