Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen. Forskriften vil gjelde fra 1. juli 2013.

- Forskriften styrker trafikksikkerheten til skoleelever. Alle skolebarn, uavhengig av hvilket fylke de bor i, skal nå ha tilgang til sitteplass med setebelte, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Noen har et stykke igjen

- Flere fylkeskommuner har prioritert arbeidet med trafikksikkerhet i skoleskyssen, og er kommet langt i å sikre at skoleelever har tilgang til sitteplass med setebelte i skolebussen. Andre fylkeskommuner har et stykke igjen å gå. Forskriften sikrer et likt og trygt skoleskysstilbud uavhengig hvor i landet man bor, skriver departementet i en pressemelding.

- På kort sikt kan det for enkelte fylkeskommuner være vanskelig å skaffe nok busser med setebelter og nok sjåfører til å oppfylle kravene som nå vil bli stilt. Forskriften vil derfor inneholde adgang til å gi tidsavgrenset dispensasjon for fylkeskommuner som av disse grunnene ikke klarer å oppfylle kravene innen skolestart 2013, heter det.

Forskriften gjelder ikke for skoleskyss som utføres med såkalte bybusser.

Kan skje her også

For et par år siden laget lokalavisa Hitra-Frøya en reportasje fra en skolebuss-øvelse på Fillan, der redningsetatene trente på det kaoset som kan oppstå hvis skolebuss-ulykken er ute. Se video fra redningsøvelsen her "Nødmeldingen" gikk på at en buss hadde veltet på fv.714. Meldingen "Mulig at mellom 20 og 30 skoleelever er skadet, mange kritisk", kan i følge Norsk Luftambulanse komme når som helst.

- Det skjer stygge bussulykker i Norge, men heldigvis er det sjeldent. Derfor har  nød-og redningstatene også liten erfaring med å håndtere så store ulykker, sa kursleder Jan Barstein i Norsk Luftambulanse. Selv om ulykken var simulert var det alvor for politi, brann og ambulansepersonell. Ulykkesomfanget kan reduseres dersom alle er sikret med setebelter.

Bildet er fra en redningsøvelse med buss og skoleungdommer på Fillan. (Foto: Lars Otto Eide)