Per Christian Stokke (43), politibetjent fra Trondheim, er tilbudt stillingen som ny lensmann på Hitra etter Dagfinn Herskedal. Det er ennå ikke kjent om Stokke takker ja til stillingen.

Ansettelsesrådet i politiet har ifølge Adresseavisen også tilbudt politioverbetjent Tor Kristian Haugen stillingen som ny lensmann i Skaun, mens Anette Ertvåg er tilbudt stillingen som lensmann i Hemne og Snillfjord. Hvis Ertvåg takker ja, blir hun i så fall den femte kvinnelige lensmannen i Sør-Trøndelag.

Lensmannsstillinga på Frøya er utlyst på nytt. Ved søknadsfristens utløp var det innkommet søknad fra John A. Jegtvik (44), Frøya.