Frøya kommunestyret vedtok i fjor å sette opp omsorgsboliger på Beinskardet boligfelt på Sistranda. En nesten sju mål stor tomt er kjøpt og avsatt til formålet.

Anbudsfristen var opprinnelig satt til 6.juli, men på grunn av ferietid og ferieavvikling er den utsatt til 13.august, melder Frøya kommune. Kommunen regner med byggestart umiddelbart etter månedsskiftet august/september og regner med en byggetid på ett år.