Kommunestyret gjorde i fjor høst vedtak om innføring av veiadresser.  I den forbindelse ble det nedsatt en komite som skulle foreslå navn på aktuelle veier i hele kommunen.

Komiteen har nå utarbeidet forslag til navn på alle hovedveier på fast-Frøya, samt navn på veier i grendene Flatval, Hamarvik, Sistranda, Ervik, Dyrvik, Uttian og Nesset.

Forslagene er nå lagt ut til offentlig høring, og eventuelle merknader må meldes kommunen innen 22. mars 2013.