Våren 2002 presenterte Statens vegvesen ei ”verstingliste” over de veiene som erfaringsvis var minst framkommelige i teleløsninga. Sju av de ti dårligste fylkesveiene er nå forsterket sammen med mange andre på lista.

– Vi er godt fornøyd med at hele 327 km fylkesvei har fått økt standard. Ingen strekninger skal nå være uframkommelig i teleløsninga, sier seksjonsleder Ivar Nervik i Statens vegvesen.

Ingen av fylkesveiene på Hitra og Frøya står på "versting-lista" til veivesenet. Men det er gjort utbedringsarbeid på en god del av fylkesveiene her ute også:

Teleskader:

Hellesvik til Sletta kirka, Frøya, (300 meter), teleskader, gjennomført i 2005

Grefsnes - Grefsnesvågen, Hitra, teleskader, (200 meter), arbeid gjenstår

Gjennomførte forsterkningstiltak i tillegg:

F.v. 342 Badstuvik - Utset, Hitra, (5.746 meter), bæreevnesvikt, gjennomført i 2006

Fv. 365 Grønningen - Skjærbusdal, Hitra, (6.062 meter)bæreevnesvikt, gjennomført 2006

Fv. 381 Melandsjø - Asmundvåg, Hitra, (9.425 meter), bæreevnesvikt, gjennomført 2006

Fv. 291 Valslag - Kongensvoll, Snillfjord, (-), bæreevnesvikt, gjennomført 2011/2012

Fv. 761 Ladalsheia, Frøya, (1.300 meter), gjennomført 2011/2013

Fylkestinget bestemmer

Det er fylkestinget i Sør-Trøndelag som eier fylkesveiene, og som prioriterer hvilke strekninger som skal utbedres og forsterkes.

- Det er dermed også fylkestinget som bevilger penger til fylkesveiene. Statens vegvesen planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre fylkesveier på oppdrag fra fylkeskommunen, forklarer Nervik.

- Sør-Trøndelag har kommet langt i å utbedre fylkesvegnettet med hensyn på helårlig fremkommelighet, men fortsatt gjenstår mange prosjekter, sier han.

Forsterkning i 2013:

I 2013 skal disse veiene forsterkes • Fv. 656 Fossum-Holtmoen i Midtre Gauldal• Fv 603 Fora – Løvrødsmo i Midtre Gauldal• Fv. 695 Kvål – Stenset i Melhus• Fv. 967 Eidem-Flønes i Selbu• Fv. 277 Hegg – Hopen bru i Agdenes. (Startet høsten 2012)

Ingen strekninger skal nå være uframkommelig i teleløsninga, sier seksjonsleder Ivar Nervik i Statens vegvesen. (Foto: Tove Eivindsen)