Kommunestyret har vedtatt å støtte Frøya videregående med å opprette nasjonal linje i havbruk.

Rektor ved Frøya videregående skole, Bjørnar Johansen har i lengre tid jobbet for å få til en landslinje i akvakultur. Det siste som har gjenstått er en bekreftelse fra kommunestyret, og den kom i dag.

- Skal vi klare å skaffe nok kompetanse til havbruksnæringen, og nå målet om å produserer nok mat til verden i fremtiden, så er det viktig at vi blir det ledende kompetansesenteret for havbruki Norge, sa Johansen i en orientering i kommunestyret i dag.

Frode Reppe(Ap) mente alle partiene må jobbe for en landslinje på Frøya.

- Denne saken er umåtelig viktig for Frøya. Jeg skal ikke bruke partipolitikk, men jeg vil henstille til alle partier at de før årsmøtene gjør vedtak som forplikter fylkespartiene til å tadette med i programmet. Frøya Ap har gjort vedtak om at vi prioriterer denne saken for å påvirke fylkespartiet, sa Reppe.

Kommunestyret vedtok at Frøya kommune støtter Sør-Trøndelag fylkeskommune i arbeidet med å opprette landslinje i VG2 Akvakultur ved Frøyavideregående skole uten videre debatt.

- Nå kan du sende søknaden, sa ordfører Berit Flåmo til rektor Bjørnar Johansen etter vedtaket.

- Jeg sender søknaden i morgen, sa en glad Johansen.