- Viktig med tilsyn og kontroll av hvordan kommunene forvalter fellesskapets verdier