Hvem har vedlikeholdsansvaret for veien rundt Harangstunnelen på E39 ved Gangåsvatnet? Det er Statens vegvesen og Orkdal kommune uenige om.

Det er avisa Sør-Trøndelag som i dag skriver om konflikten på det som tidligere var en bit av Lakseveien mellom øyregionen og Orkanger.

Harangstunnelen ble åpnet 5. mars 2014 av ordfører Gunnar Lysholm.

Harangstunnelen ble åpnet for vel tre år siden, og dermed ble den rundt fire kilometer lange strekningen rundt Gangåsberget kun en vei for beboere i området.

Orkdal kommune og Statens vegvesen har imidlertid aldri klart å bli enige om hvem som skal ha vedlikeholdsansvaret for denne veien.

Den gamle veien rundt Harangtunnelen utgjør fire kilometer.

Prosjektleder hos Statens vegvesen, Bjørn Erik Storstein, sier til avisa Sør-Trøndelag at vedlikeholdsansvaret burde vært avklart og plassert før ny E39 gjennom Harangstunnelen sto ferdig

- Men i og med at det ikke er det, så vil vi ta ansvaret for vedlikeholdet inntil kommunen overtar. Det betyr at vi vil sørge for at veien blir brøytet i vinter, sier Storstein til avisa

På spørsmål om hvorfor det er så vanskelig å få avklart ansvaret, svarer Storstein at veien er omklassifisert til kommunal vei, men kommunen vil ikke overta før det er gjort utbedringer på veien.

LES HELE SAKEN I ST (+sak)