Utenfor livsfare etter fallet. Dette tror politiet skjedde