Hitraskolene har hatt tradisjon for å fordele skoleuka til de minste elevene på fire dager, slik at de har onsdagen fri. Dette kan det nå bli slutt på. I siste møte i oppvekstkomiteen orienterte kommunalsjef Kjell Roar Sæther om dette.

- Signalene går på at det vil være mer hensiktsmessig med ei jevnere skoleuke, der det ikke er fri onsdager. Det har etter hvert blitt så mange skoletimer at det er vanskelig å få det inn på fire dager, sa kommunalsjefen.