Statens vegvesen har gitt ut en brosjyre som skal forklare hvilke retningslinjer som gjelder for vegvedlikehold på vinteren. Vegnettet i Sør-Trøndelag er delt i fire kategorier, som har fått hver sin fargekode. Hele øyregionen samt fv 714 gjennom Snilfjord er i gul sone - det vil si lavest prioritet.

Her kan det bli inntil 15 cm snø før veien brøytes, og det kan gå 3-4 timer fra krav om strøing er meldt, til det skal være strødd.

Her er vegvesenets beskrivelse av og retningslinje for gul sone:

• Liten trafikk. Strekningen trafikkeres av mindre enn 1500 biler per døgn i gjennomsnitt.

• Her vil du oppleve vinterføre, men vegen skal brøytes innen det har kommet 15 cm snø på veger som trafikkeres av 0-500 biler og 12 cm snø på veger som trafikkeres av 500-1500 biler per døgn

• Vegen skal være strødd innen 3-4 timer etter krav til tiltak utløses.