Styret i Salmar ASA har godkjent endelig årsregnskap for 2011 i styremøtet i går (torsdag). Endelig regnskap er i tråd med foreløpige resultater for 2011 som ble rapportert sammen med resultater for fjerde kvartal 29. februar.

Disse tallene viste en kraftig resultatsvekkelse.

- Styret vil ikke anmode generalforsamlingen om utbetaling av utbytte for 2011, melder selskapet i dag.

Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 31. mai på Frøya.