I år er det vanskeligere å finne nordmenn som vil dele hjemmene sine enn på lenge. De siste årene er det ingen hitter- eller frøyværinger som har vært vertsfamilier.

Utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding (YFU) leter etter vertsfamilier til elevene, og om noen elever havner på Hitra eller Frøya avhenger av om familier ønsker å bli kjent med en ungdom fra et annet land og tør å ta sjansen på et annerledes og spennende år. Elevene skal bo hos en norsk familie i et år, og leve som et medlem av familien.

Youth For Understanding er en ideell utvekslingsorganisasjon som ønsker å bidra til fred og forståelse gjennom å legge til rette for at mennesker med ulik bakgrunn blir kjent med hverandre.

YFU er en ideell organisasjon drevet av frivillige. Derfor er alle YFUs familier frivillige, og får ingen økonomisk kompensasjon. YFU har erfaring med at vertsfamiliene opplever at de har fått igjen mye mer enn de har gitt.

– Familiene lærer om en ny kultur på en helt spesiell måte. Noen benytter også muligheten til å friske opp egen språkkunnskap. Samtidig lærer man mye om egen kultur. Familien må forklare norske normer og vaner til en person med en annen bakgrunn, og mange får noen aha-opplevelser i løpet av året, sier YFUs fungerende generalsekretær Hilde Ekeberg.

YFU ønsker vertsfamilier av alle slag. Det viktigste er at familien har et ønske om å gi eleven et godt år i Norge.

– Målet er at eleven skal bli integrert i lokalsamfunnet og bruke fritiden sin som annen ungdom.  Det er ikke meningen at familien må tilbringe all sin tid med eleven, men bør inkludere eleven i familiens aktiviteter. Mange vertsfamilier deler fine opplevelser med elevene, og får et spesielt år selv også, sier Ekeberg.

Hitra og Frøya er godt egnet for å ta imot elever

- Hitter- og frøyværinger er åpne og rause folk, som jo er gode forutsetninger for å åpne hjemmet sitt for et nytt familiemedlem. I tillegg er jo sjøen og naturen på øyene flott å vise frem til elever som vil oppleve Norge, sier generalsekretæren. I følge Ekeberg kommer mange av elevene for å oppleve norsk natur, og nærheten til naturen på mindre steder er noe de setter pris på.