Torbjørn Sørlie er plasstillitsvalgt for politifolkene på Frøya. Han synes han har litt for få politifolk å snakke på vegne av. Per i dag har Frøya fire betjenter (og ingen egen lensmann). Fra og med tirsdag i neste uke går Magnus Wasilewskis vikariat ut, og man blir bare tre. Det er nytilsettinger på gang i øyregionen, men disse politifolkene havner på Hitra. Der vil det bli fem politfolk (pluss lensmannen) når de nye er på plass.

Omleggingen legges på is

Dagens nyhet om at Frøya får tilbake lensmannstillinga er et skritt i riktig retning, mener Torbjørn Sørlie.

- Men dette er som å snu et tog: det tar tid, sier han.

Ressursene har blitt styrt inn mot Hitrakontoret, noe som har vært naturlig i politimesterens prosess fram mot færre lensmannskontor. Men til Adreesseavisen i dag, sier politimester Nils Kristian Moe at hele denne prosessen nå legges på is. Hvilket må kunne tolkes dit at Hitra og Frøya lensmannskontor de nærmeste årene skal drives som to separate kontor.

Les også: Tenner flammen på nytt

og: Frøya får lensmann fra sommeren

Frykter varig skjevfordeling

Sørlie er bekymret for at den skjevheten som nå etableres, vil bli stående selv etter at Frøya har fått egen lensmann på plass igjen.

- Det er grunn til å frykte en varig svekkelse og skjevhet, hvis det ikke skjer noe med fordelingen det er lagt opp til nå. Og denne skjevheten har jo en direkte prakisk betydning for gjennomføring av f.eks såkalt blåpatruljer, der man bør være to på hver patrulje. Med tre politfolk på Frøyakontoret og fem på Hitra må jo den ene patruljen drive å møte opp hverandre - en fra Hitra og en fra Frøya. Det går en del tid av vakta, da. Og det er en del andre utfordringen knyttet til at de har oppmøte på to forskjellige steder, også, sier Sørlie.

Berører begge øyene

Men han tror at Frøya og Hitra vil ha et greit samarbeid framover. Og mener at øyene egentlig er i samme båt. Hvis det ikke skjer noe ekstraordinært vil Frøya fra neste uke ha kun 0,7 politifolk per 1000 innbygger. Men heller ikke Hitra vil ha noe som nærmer seg den nasjonale målsetningen på to politi per 1000. I vaktsamarbeidet har det totale antallet politifolk uansett betydning for begge øyene.

- Vi har jo vakt og beredskapssamarbeid som vil fortsette. Og egentlig berører det som skjer i politiet folket på begge øyene. Både Frøya og Hitra er vekstkommuner, og vi bør ikke akseptere at politibemanningen reduseres, sier Torbjørn Sørlie, plasstillitsvalgt for politiet på Frøya.