LarsVaslag – Fjordglimt, Andreas Kvingedal - Nabeita Idrettslag og Lena LangdalAntonsen - Hitra Fotballklubb, fra henholdsvis Snillfjord, Frøya og Hitra, fikki kveld sine utmerkelser som Årets Ildsjel, ved Hotel Brittania i Trondheim.

Andreas Kvingedal var ikke til stede under utdelingen. Hans sønnTor Ove tok i mot prisen i hans sted.

Sør-Trøndelagidrettskrets arrangerer prisutdelingen og hadde satt disse kriteriene for desom kan kåres som Årets Ildsjel:

• En god representant for trøndersk idrett

• En prestasjon på nasjonalt ellerinternasjonalt nivå

• Et forbilde for andre • Våre verdierskal speiles av våre vinnere –

flest ibredden, best i toppen; glede, helse, fellesskap og ærlighet

• En pådriverfor et sunt og trygt oppvekstmiljø

• En innsatsfor fysisk aktivitet og god helse • En representant for en åpen og inkluderendeidrettskultur • Et arbeid med glede, helse, fellesskap og ærlighet somrettesnor.

Her kan du lese begrunnelsen for hvorfor ildsjelene fikk prisen.