Det er for lengst klart at Folkeaksjonen mot vindkraft påFrøya har samlet så mange underskrifter at kommunestyret i Frøya må behandlespørsmålet om ny folkeavstemming.

Listene har ligget ute på nett, og i tillegg har folk gåttrundt i grendene på Frøya og samlet underskrifter på «gammeldags vis».

Hans Anton Grønskag har nå gått gjennom listene, ogfjernet dobbelstskriving. Tirsdag viser dette at man har fått 932underskrifter. Og da mangeler det fortsatt ei manuell liste.

- Det blir oppimot 1000 underskrifter. Det er klart vi må si ossfornøyde, sier Hans Anton Grønskag.

I morgen skal underskriftene leveres frøyaordfører Berit Flåmo. Devil da være sortert slik at ordføreren og de andre politikerne  kan se hvor mange fastboende som harskrevet under, hvor mange med hytte på Frøya som har skrevet under, og hvormange yngre frøyværinger med «midlertidig bosted» ett annet sted som harengasjert seg. Denne siste gruppen mener Grønskag er viktig.

- Mange av denne gruppa har skrevet i kommentarfeltet at dettebetyr mye for om de skal flytte heim eller ikke. De vil ikke flytte heim til etvindkraftverk, sier Grønskag.

Den lokale aksjonen er blitt lagt merketil, og Grønskag forteller om henvendelser fra mange steder rundt om i landet.

- Vi er bedt om å stå i bresjen for enlandsomfattende aksjon mot vindkraftutbyggingene. Det er noe vi må tenke littpå. Jeg tror henvendelsene skyldes litt at vi, i motsetning til forrige rundepå Frøya, har konsentrert oss om å begrunne motstanden med mye av den generelleproblematikken rundt vindkraft. Det vi tar opp er like aktuelt andre steder ilandet, sier Hans Anton Grønskag.