Ordfører Berit Flåmo (Ap) har invitert politimester Nils KristianMoe til Frøya for å diskutere politimesterens innstilling på nedleggelse avlensmannskontoret.

- Politimester Nils Kristian Moe kommer hit den 11.november. Daskal vi være godt forberedt. Jeg har bedt om å få de skriftlige vurderingeneangående valget av tjenestested, og det er den vi må se på for å finneargumenter for at Frøya ikke skal miste lensmannskontoret.  Politimesteren er forberedt på en diskusjonog vil gjerne komme i dialog med oss, sa Flåmo til formannskapet.

- Bare sprøyt

Det ser ut til at politimester Moe kan forberede seg på en heftigdiskusjon. Helge Borgen (Ap) tror ikke på forklaringen om at Fillan foretrekkesforan Sistranda på grunn av avstanden til Orkanger.

- Grunnen til at vi gjorde det vedtaket var at lensmann Nermoen saat lensmannskontoret skulle ligge på Frøya, og den kjøpte vi.  Jeg føler meg bondefanget, og er lite bekvemmed prosessen som har vært. Det er bare sprøyt at grunnen til å velge Fillan erat det ligger nærmere Orkanger. Jeg tror det har foregått noe i denneprosessen, men vil ikke dra det videre her. Men hvis politimesteren provoserermeg så skal han få, sa Helge Borgen (Ap).

Vil omgjøre høringsuttalelsen

Arvid Hammernes (V) ønsket å omgjøre høringsuttalelsen der Frøyagikk inn for at øyregionen skulle ha et felles tjenestested.

- Jeg vil at ordføreren forbereder en sak om omgjøring avhøringsuttalelsen, sa Hammernes.