Hitra kommune har gjennom mange år nytt godt av sin avtalesom «medeierkommune« for Tjeldbergodden industriområde i Aure. Men i år fårkommunen mindre å rutte med. Overføringene fra Aure kommune for 2011 bleredusert med 500.000 kroner. Dette kommer fram i Hitra kommunes revidertebudsjett, som ble vedtatt i siste kommunestyremøte.