SalMar ASA signerte i dag(onsdag) en avtale med oppdrettsselskapet Villa Arctic AS i Finnmark .

Selskapet er 100% eid av Villa Organic AS. som innebærer erverv av 10 konsesjoner, en lokalitet i Laksefjorden med tilhørende driftsmidler samt 50% av biomassen på denne lokaliteten. Det er videre inngått avtale om å drive samdrift med Villa Arctic AS i Laksefjorden fra og med 1. april 2012 frem til utslakting av 2015 generasjonen, skriver SAlmar i en børsmelding

- Denne investeringen styrker vår posisjon i Nord-Norge betydelig. Større produksjonskapasitet gir oss effektivitetsgevinster og gjennom samdriften med Villa Arctic AS får vi et godt fotfeste i Troms og Finnmark, et område vi har stor tro på, sier konsernsjef Yngve Myhre

Kjøpesummen fordeles med NOK 110 millioner for konsesjoner og NOK 57 millioner for øvrige eiendeler. Det er avtalt at kjøpesummen justeres opp dersom gjennomsnittlig NOS pris på laks for 2013 overstiger NOK 30,50 pr. kg ("første trinn"). Det er laget en trappetrinnsmodell med tilleggsvederlag fra NOK 15 millioner fra første trinn og opp til maksimalt NOK 50 millioner gitt at snitt NOS pris overstiger NOK 35,50 pr. kg.

Oppstart av samdriften med Villa Arctic AS skjer 1. april 2012 ved at SalMar overtar 50% av biomassen, totalt 500 tonn, på lokaliteten Kvitelv. Lokaliteten forventes å slaktes ut i løpet av fjerde kvartal 2012 og første kvartal 2013. SalMar skal ha det daglige ansvaret for samdriften i denne perioden.

SalMar vil til enhver tid søke å utnytte det økte konsesjonsvolumet gjennom effektiv samdrift i Laksefjorden med Villa Arctic AS samt gjennom økt produksjon på eksisterende lokaliteter i Troms og evt. nye lokaliteter i Finnmark. Selskapet vil etter kjøpet disponere total 23 konsesjoner i Troms og Finnmark med en total MTB på 21 735 tonn (fra dagens situasjon med 13 konsesjoner og total MTB på 12 285). Oppkjøpet vil kunne øke slaktevolum i Troms- og Finnmarksregionen med 12-14 000 tonn ved full kapasitetsutnyttelse i 2013/14. Slaktevolumet for 2012 forventes ikke å øke vesentlig fra et guidet volum på 19 000 tonn.