I august ble det eksportert laks fra Norge til en verdi av 2,1 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 312 millioner kroner, eller 13 prosent fra august 2010. Volumet har i samme periode økt med knappe 10 000 tonn. Hittil i år er det eksportert laks for 19,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 2 prosent, eller 389 millioner kroner fra samme periode i fjor, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

- Lakseeksporten har falt i verdi for tredje måned på rad. Årsaken til dette er fall i etterspørselen etter fersk laks samtidig som den internasjonale konkurransen i laksemarkedet, særlig fra Chile, har økt, sier Paul Aandahl, markedsanalytiker i Eksportutvalget for fisk.

Fortsatt fall i lakseprisen

I august var gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks på 28,37 kroner per kilo. Dette er 2,70 kroner lavere enn gjennomsnittsprisen for juli måned og 11,42 kroner lavere enn tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er gjennomsnittsprisen for fersk hel laks 36,53 kroner per kilo, hvilket er 50 øre lavere enn for samme periode i fjor.

Sterk volumvekst til Asia og Øst-Europa

I august ble det eksportert vel 7988 tonn lakseprodukter til Asia, noe som var en vekst på 1901 tonn eller 24%. Mens veksten til Asia har vært relativt stabil i år, ser vi at veksten til Øst-Europa har skutt fart i august. Til denne regionen var veksten på 41% eller 3110 tonn.

Bevegelse i EU-markedet

Mens eksporten til EU tidligere i år omtrent har stått på stedet hvil med hensyn til volum, var veksten i august på hele 15 prosent eller 5944 tonn. Sterkest vekst var det til Finland, Frankrike og Danmark.