Det var i fjor høst hitterværingen i 20-årene var på besøk hos en kamerat hvor det ble drukket alkohol.

Da han senere på natta var på tur heim, fant han ut at det var for langt å gå. Ettersom han hadde glemt mobiltelefonene, ringte han på en rekke bolighus for å låne telefon. Han fikk ingen respons.

Han turte ikke gå langs riksveien da det var glatt, og han var redd for å bli påkjørt.

Omsider fant han en traktor med nøklene i tenningslåsen. Siktede forklarte i retten at han var klar over at det ikke var hans traktor og at han var svært beruset.

Han ville imidlertid ikke ta sjansen på å sove ute i kulden - og mente derfor at den sikreste måten for ham å komme seg heim på, var å kjøre traktoren.

Etter at han hadde kjørt et stykke kom sønnen til traktoreieren kjørende og ville ha siktede til å stoppe. Etter en tid kom dessuten politiet. Blodprøve ble tatt - og den avslørte et promilelinnhold på 1,73.

Straffen ble i Fosen tingrett satt til 30 dagers fengsel samt en bot på 5.000  kroner.

Fengselsstraffen ble gjort betinget under forutsetning av at siktede i prøveperioden gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.