SE VEDTAKET NEDERST I ARTIKKELEN

- Jeg håper vi får basseng, for jeg har lyst til å lære meg å svømme før jeg blir konfirmert. Jeg elsker å være ved sjøen og det er viktig å kunne svømme, sier Maiken Pettersen (10), som var 5 år da bassenget på Mausund ble nedlagt i 2007.

Nå må hun og de andre elevene på  skolen dra inn til Sistranda for å lære å svømme. Men på grunn av lang reisevei og ugunstige fergetider blir det knapp tid i svømmehallen.

Stort oppbud av mausundværinger

Formannskapet er i dag samlet på Mausund for å avgjøre om de skal anbefale rehabilitering av svømmehallen. Nærmere 30 mausundværinger er samlet i idrettshallen for å få med seg formannskapets behandling, og alle håper at de bevilger de nødvendige pengene som skal til, noe Trond Mathisen og Ingvar Iversen mener skulle ha skjedd for lenge siden.

- Jeg var den første som hoppet ut i bassenget da det ble åpnet i 1990, og Trond  hoppet uti to sekunder etter meg, sier Iversen, som lærte å svømme som guttunge.

- En stor dag da svømmehallen åpnet

- Da svømte i Vassøyvatnet, men da måtte vi først svømme over sundet for å komme til øya der vannet lå. Men det var en stor dag da svømmehallen ble åpnet. Det er veldig synd at svømmehallen ble stengt i 2007, og jeg mener politikerne kunne ha satt i stand svømmehallen for 4 millioner dersom de hadde bestemt seg for å reparere den allerede da. Siden da har det forfalt mye, mener Iversen.

- Svømmehallen viktig for Mausund, Sula og Bogøya

- Da svømmehallen var åpen kunne hver eneste unge her svømme før de begynte på skolen. Men nå får de bare et par-tre timer i måneden på å lære å svømme og det er ingen unger som kan svømme før skolen, sier Mathisen.

- Svømmehallen er ikke bare viktig for Mausund, men også for Sula og Bogøya. Feriefolket brukte også svømmehallen veldig mye, spesielt i påska. Det var et viktig sted for trivsel. Derfor håper jeg at politikerne kommer frem til en positiv innstilling i dag, mener Mathisen.

Her er vedtaket:

SISTE: Den politiske debatten i formannskapet har gitt dette flertallsvedtaket (med Ap og Høyres stemmer):

"Det vises til saksutredning og den nye kostnadsrammen for rehabilitering av Mausund svømmehall, beregnet til kr. 12.885.000 kroner. Formannskapet er i utgangspunktet positiv til at svømmebassenget på Mausund blir rehabilitert.

På bakgrunn av engasjementet i lokalsamfunnet og de økte kostnadene ved prosjektet, ber vi administrasjonen om å gå i dialog med Mausund IL og Mausund velforening med tanke på finansiering av deler av gapet mellom det som er bevilget og de kostnader som nå ligger i anbudet."

Mindretallet av V, Frp og Sp hadde et alternativt forslag som også gikk på rehabilitering, og der det ble foreslått å forskuttere tippemidler slik at arbeidet kan komme i gang fortest mulig.